W sprawie:
wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 - 2023

Data uchwały:
2017-10-24

Numer uchwały:
LVII/359/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu