W sprawie:
ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego M.Łęczyca w 2021 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2021-01-11

Numer uchwały:
120.2.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-11