W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2021 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2021-01-11

Numer uchwały:
120.1.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
11.01.2021