Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Łęczycy

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
01.03.2021r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-01-21 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2021-01-21 godz: 13:10

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące