Zamawiający:
Miasto Łęczyca

Tytuł przetargu:
Wywóz nieczystości stałych z lokali biurowych będących właśnością Miasta Łęczyca

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:


Termin realizacji:
01.01.2021r.- 31.12.2021r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2020-12-28 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2020-12-28 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące