W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/115/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład m

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XL.229.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.