W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy i odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu.

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XL.226.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia