W sprawie:
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Łęczycy do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

Data uchwały:
2020-11-04

Numer uchwały:
120.170.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-04