Miasto Łęczyca zwraca się z zapytaniem cenowym na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 03.11.2020r. godzina 11:00.

Szczegóły w załącznikach.