INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

na stanowisko:

 

Aplikant Straży Miejskiej w Łęczycy zostali wybrani:

1)  Pan Grzegorz Krysiak

zamieszkały: Błonie,

2) Pan Hubert Więckowski

zamieszkały: Zagróbki   

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej posiadają ponadto najlepsze kwalifikacje pod względem doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

Łęczyca, 02.09.2020r.                                                              Edward Banasik

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal-Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu