W sprawie:
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Łęczyca do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2020-09-03

Numer uchwały:
120.142.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-03