W sprawie:
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łęczyca oraz informacji o ksztłtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
120.135.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-27