W sprawie:
rozpatrzenia petycji dotyczącej postulatu nadania Pasażowi imienia Św. Faustyny Kowalskiej

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXXVI.205.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia