ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że ze względu na obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy związane ze stanem epidemii, szkolenie członków obwodowych komisji zostanie przeprowadzone na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14
w następujących terminach:

·         W dniu 25.06.2020 r. od godz. 12:00 – szkolenie dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych,

·         W dniu 26.06.2020 r. od godz. 11:00 – dla 2 członków każdej Obwodowej Komisji Wyborczej (osoby wskazane przez Przewodniczącego OKW).

 

Na szkoleniu obowiązuje zasłanie nosa i ust (poza wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących) oraz zachowanie odległości 2 metrów odległości pomiędzy uczestnikami szkolenia.

 

Dyżur urzędnika wyborczego zaplanowano w dniach:

·         26.06.2020 r., godz. 9:00-11:00

·         27.06.2020 r., godz. 9:00-11:00

 

Magdalena Szczepaniak

Urzędnik wyborczy – Miasto Łęczyca