Urząd Miejski w Łęczycy informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta PR zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. przyjmowane będą w terminie do dnia 12 czerwca 2020r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu, za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej (listownie) na adres: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

2) poczty elektronicznej- należy przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny), a następnie oryginały należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Łęczycy tradycyjną pocztą (dokumenty te nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu dokonywania zgłoszeń). Istnieje również możliwość dostarczenia zgłoszeń do skrzynki podawczej znajdującej się przy  głównym wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy (skrzynka na korespondencję).

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

1) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

2) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (Urzędnik Wyborczy, pracownik Urzędu Miejskiego) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 24 721 03-41, 24 721-03-21.