W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie reazliacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2020-05-29

Numer uchwały:
120.91.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-29