W sprawie:
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łęczyca i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Data uchwały:
2020-03-26

Numer uchwały:
XXVIII.171.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia