W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy

Data uchwały:
2020-03-26

Numer uchwały:
XXVIII.166.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.