W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXV/427/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca

Data uchwały:
2020-03-26

Numer uchwały:
XXVIII.165.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.