Informacja

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 

            W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 491
 i 522), Zarządzeniem Nr 120.63.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 23 marca 2020r.
w sprawie: podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-coV-2 i Zarządzeniem Nr 120.68.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 30 marca 2020r.
zmieniające Zarządzenie Nr 120.63.2020 z dnia 23 marca 2020 w sprawie: podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 , zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej (pismo z dnia 26 marca 2020r. znak ZPOW-571-32/20), informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta PR zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. przyjmowane będą w terminie do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu tj. od godziny 8.00 do godziny  13.00, za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej (listownie) na adres: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

2) poczty elektronicznej- należy przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny), a następnie oryginały należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Łęczycy tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu dokonywania zgłoszeń). Istnieje również możliwość dostarczenia zgłoszeń do skrzynki podawczej znajdującej się przy  wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy (skrzynka na korespondencję).

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

1) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

2) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu miejskiego) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 24 721 03-41.