W sprawie:
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kupieckiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Łęczycy upoważnienia do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjne

Data uchwały:
2020-03-10

Numer uchwały:
120.54.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-03-10