POSTANOWIENIE Nr 30/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łęczyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.