W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2020 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Data uchwały:
2020-02-12

Numer uchwały:
120.32.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-12