W sprawie:
w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020

Data uchwały:
2020-02-10

Numer uchwały:
120.30.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-02-10