W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2020-01-29

Numer uchwały:
120.21.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-29