W sprawie:
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łęczyca na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XXV.151.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łózkiego.