W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/33/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2019-2027

Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XXIV.144.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia