W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2019-12-05

Numer uchwały:
XXIII.139.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego