OS.2111.II. 7.2019

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

został wybrany: Pan Marcin Kupiecki, zamieszkały Łódź

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

         Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie komisji przedstawił ciekawą koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz wykazał się bardzo dobą znajomością prawa z zakresu pomocy społecznej. Ponadto kandydat posiada bardzo dobrą wiedzę ogólną niezbędną do objęcia stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  

                                                                                   Edward Banasik

 

 

Łęczyca, 05.12.2019r.

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak