W sprawie:
w sprawie powoałania członków zespołu interdyscyplinarnego

Data uchwały:
2019-12-03

Numer uchwały:
120.226.2019

Podjęta przez:
Burmostrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-12-03