W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XXII.135.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.