W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej

Data uchwały:
2017-01-31

Numer uchwały:
120.14.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-31