OK.2110.VII. 7.2019

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Kadr i Organizacji Urzędu  została wybrana: Pani Aleksandra Milczarek, zamieszkała Łęczyca.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                       Edward Banasik

 

 

Łęczyca, 20.09.2019r.

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Sadokierska

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu