W sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2019-07-18

Numer uchwały:
120.146.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-07-22