OK.2111.7.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

 

na stanowisko:

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy

 

została wybrana:  Pani Wioletta Królak

zamieszkała: Łęczyca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej przedstawiła najciekawszą koncepcję funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Łęczycy oraz wykazał się dobrą znajomością prawa o samorządzie gminnym, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, finansach publicznych, niezbędną do realizacji zadań na stanowisku. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

.           

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                   Edward Banasik

 

 

 

Łęczyca, 28.06.2019 r,

Sporządziła: M. Sadokierska