W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu

Data uchwały:
2017-01-11

Numer uchwały:
120.4.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-11