OK.2110.V. 7.2019

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości

została wybrana: Pani Joanna Kruszyniak, zamieszkała Gawrony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu księgowości budżetowej. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, wiedzę
i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  

                                                                                   Agnieszka Kowalska

 

 

Łęczyca, 19.06.2019r.

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu