W sprawie:
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalistów zatrudnionych w szkołac

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.49.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.