W sprawie:
uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca oraz emerytów i rencistów tych szkół i przedszkoli

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.50.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w ŁęczycyUchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego