W sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.53.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w ŁęczycyUchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego