W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2019

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
IX.61.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu