Data posiedzenia:
2019-04-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2019.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/33/2019 z dnia 08.01.2019 w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łęczyca na lata 2019-2027.
4. Zamknięcie sesji.


Uwagi: