W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników drugiego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku z zakresu promocji miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysk

Data uchwały:
2019-06-03

Numer uchwały:
120.109.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-06-03