W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreaacji, jako tworzenia wa

Data uchwały:
2019-05-29

Numer uchwały:
120.102.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-29