Burmistrz Miasta Łęczyca zawiadamia, że w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego sporządzono spis wyborców. Spis dostępny jest na pisemny wniosek wyborcy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Pl. Tadeusza Kościuszki 33 w godzinach pracy Urzędu tj.

poniedziałek - środa  730 - 1530

wtorek  -                      730 - 1700

piątek   -                      730 -  1400

 

 

                                                                /-/ Paweł Kulesza

                                                                       Burmistrz Miasta Łęczyca