W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2017-01-11

Numer uchwały:
120.3.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-11