W sprawie:
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 495/2, będącej w posiadaniu Miasta Łęczyca na podstawie umowy użyczenia z dnia 11 lipca 2011 roku

Data uchwały:
2019-03-25

Numer uchwały:
120.65.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-25