Postanowienie Nr 104/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 marca 2019r. w sprawie odwołania Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Łęczycy