W sprawie:
w sprawie ogloszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łeczyca w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów a

Data uchwały:
2019-02-12

Numer uchwały:
120.35.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-12