Protokół z wyborów - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tyś. mieszkańców